Bateko

Gezinssport Vlaanderen

Gezinssport Vlaanderen (dochter vzw van de Gezinsbond) werkt in het kader van de vrijetijdssector en heeft als doel de gezinnen of elk lid van het gezin aan te zetten tot zinvolle sportbeoefening, individueel of in gezinsverband. Er wordt niet gedacht aan competitiesport. De sportbeoefenaars beogen louter een aangename en gezonde vrijetijdsbesteding in een sociale omgeving. Gekende en minder gekende sporten moeten kunnen beoefend worden in recreatieverband.

Als lid van Gezinssport Vlaanderen en Bateko-lid bent u degelijk verzekerd: een sportongevallenverzekering (lichamelijke letsels) + burgerlijke aansprakelijkheid (volgens de wettelijk opgelegde normen). Bijkomende voordelen voor de leden: lidkaart van Gezinssport Vlaanderen, voordelen voor andere activiteiten van Gezinssport Vlaanderen (oa. korting Gezinssport Vlaanderen sportkampen), digitale nieuwsbrief (2-maandelijks).

Meer info